Документа Центра

ПЛАН НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

ПЛАН НАБАВКИ – ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ НАБАВКЕ

СТАТУТ МУЗИЧКОГ ЦЕНТРА

ПРАВИЛНИК ОД РАДУ ЗАПОСЛЕНИХ У МУЗИЧКОМ ЦЕНТРУ

ПРОГРАМ РАДА МУЗИЧКОГ ЦЕНТРА

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА МУЗИЧКОГ ЦЕНТРА

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПАКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У МУЗИЧКОМ ЦЕНТРУ КРАГУЈЕВАЦ

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПАКА НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ У МУЗИЧКОМ ЦЕНТРУ

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ 2021

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ