ГРАДСКИ ДЕЧЈИ ХОР МАЛИ ЛИЦЕУМ уз подршку проф. др Милоја Николића, диригента и уметничког руководиоца АКХ „Лицеум”, мр Биљана Божић октобра 2005. године Скупштини града Крагујевца упућује Иницијативу за оснивање Градског дечијег хора, који ће касније радити у оквиру Музичког центра и представља подмладак Градског камерног хора Лицеум.  Веома је активан у граду Крагујевцу и готово да нема манифестације на којој није учествовао.У оквиру хорске активности Градски дечији хор „Лицеум јувенум” (2008–2011) бележи учешће у уметничким пројектима од којих издвајамо: Велики школски час, композитора Зорана Христића, Дирифлеов „Реквијем” (Прва крагујевачка гимназија), централна градска Светосавска академија (Позориште „Јоаким Вујић”) и наступ са етно-групом „Завет” (Дечије позориште). Градски дечији хор „Лицеум јувенум”, изводећи програм а capella, наступао је на концерту поводом оснивања Музичког центра Крагујевац (2010). 2016 године хор добија име ГРАДСКИ ДЕЧЈИ ХОР МАЛИ ЛИЦЕУМ и до 2022. године делује под диригентском палицом Весне Јевтић и Бранка Митића. У том периоду издвајају се наступи на отварању Креативног дечијег парка, гостовање на концерту Лавиринт у ноћи, учешће на фестивалу Kонвивиум Музикум. Од маја 2022. године преузима вођење хора диригенткиња мр Биљана Божић.


Мр Биљана Божић (1969–), дипломирани је музички педагог, магистар уметности и дипломирани библиотекар. Професионалну активност везује за следећа поља интересовања: музичка педагогија у основном и средњошколском образовању, примена информационих технологија у настави Музичке културе, рад са дечијим хором и хорско дириговање и библиотечко-информациона делатност. Запослена је на месту руководиоца Библиотеке Филололошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу.
Професионалну делатност у оквиру музичке уметности остваривала је кроз наставни и уметнички рад. Уметнички рад усмерава на руковођење дечијим хором виших разреда основне школе, афирмишући дечије хорско музицирање. У раду на a cappella трогласном и четворогласном певању са дечијим хором остварила је награде на републичким такмичењима. Руководила је хоровима: ОШ „Јован Поповић”, ОШ „Радоје Домановић” и ОШ „Станислав Сремчевић”. Иницирала је (2005) идеју о покретању Градског дечијег хора под покровитељством Града Крагујевца који је почео са радом 2008. године. Била је диригент и уметнички руководилац Градског дечијег хора „Liceum juvenum” из Крагујевца (2008–2011), чије је постојање обележило учешће у уметничким пројектима од којих треба издвојити: Велики школски час композитора Зорана Христића, Дирифлеов „Реквијем”, централну Светосавску академију у Позоришту „Јоаким Вујић” и наступ са етно-групом „Завет”. Са Градским дечијим хором „Liceum juvenum”, изводећи програм a cappella, учествује на концерту поводом оснивања Музичког центра Крагујевца (2010) у Првој крагујевачкој гимназији. Тада су се поред Градског дечијег хора, засебним програмима представили АКХ „Лицеум” и Градски камерни оркестар „Шлезингер”, ансамбли чији је статус дефинисан Статутом Музичког центра Крагујевац. Место диригента и уметничког руководиоца крагујевачког Градског дечијег хора који данас носи назив „Мали Лицеум”, поверено јој је од маја 2022. године.
Професионалну активност у библиотечко-информационој делатности започиње на Наставном одељењу Факултета музичке уметности из Београда (1998), а потом наставља рад на Филолошко-уметничком факултету Универзитета у Крагујевцу. Осмислила је концепт рада и структуру Библиотеке ФИЛУМ-а, како у погледу формирања и каталогизације, тако и у начину коришћења фондова, одговарајући једновремено савременим оквирима библиотекарства и захтевима јединствене структуре Факултета. Иницирала је и остварила укључење Библиотеке ФИЛУМ-а у Национални библиотечко-информациони систем COBISS.SR (од 2005), активно интегришући све сегменте система. Усавршава се кроз курсеве, семинаре и посете конференцијама и сродним библиотекама у земљи и иностранству (Словенија, Шведска, Аустрија, Немачка).
У свом раду имала је привилегију да ствара и негује културу дечијег хорског музицирања и привилегију – да ствара Библиотеку ФИЛУМ-а од прве библиотечке јединице.