Неколико речи о нама

Музички центар Крагујевац је основан 2010. године са циљем успостављања институционалне организације музичког живота града као делатности од општег културног интереса. Представља повратак традицији извођаштва у Крагујевцу где је 1831. године Књажевско-српска банда кнеза Милоша Обреновића, а под вођством Јосифа Шлезингера, означила почетак модерне музичке и грађанске културе у Србији. Тиме су створени услови да градски музички уметници (ствараоци и извођачи, солисти и ансамбли) и градске музичке манифестације (концерти и фестивали) постижу виша уметничка достигнућа и потпуније задовољавају културне потребе грађана Крагујевца на подручју уметничке музике. Центар промовише пре свега уметничку музику, али су такође и други жанрови попут симфо – рока, џеза, етно музике заступљени на репертоару ансамбала који наступају у организацији Музичког центра. Програм је намењен љубитељима и познаваоцима музике као и професионалним музичарима.

У оквиру Уметничког сектора Музичког центра делују посебни организациони делови односно ансамбли:

  • Крагујевачки симфонијски оркестар
  • Градски камерни хор Лицеум
  • Градски камерни оркестар Шлезингер
  • Крагујевачки академски оркестар акордеониста
  • Градски дечји хор Мали Лицеум

За првих десет година свог постојања, Музички центар је реализовао преко 50 премијерних програма својих ансамбала. Поред активности ансамбала, у оквиру Концертне сезоне организован је велики број концерата еминентних уметника домаће и светске музичке сцене.

Музички центар је од 2011. године преузео организацију Међународног фестивала камерних хорова и вокалних ансамбала који се одржава бијенално од 1995. године и припада сталним манифестацијама у култури од значаја за Крагујевац.

преко 50 премијерних програма